Lactulose - 1 A Pharma®
Loperamid akut - 1 A Pharma®
Macrogol - 1 A Pharma®
Macrogol comp - 1 A Pharma® Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Omeprazol - 1 A Pharma® 20 mg bei Sodbrennen
Pantoprazol - 1 A Pharma® 20 mg bei Sodbrennen
Ranitidin 75 - 1 A Pharma®